Het werk van Bep Toscani is dynamisch met gebruikmaking van voornamelijk primaire kleuren. Zij probeert met haar werk uiting te geven aan konfliktgevoelens, zowel innerlijk als in menselijke verhoudingen. Zij trekt je als het ware in haar kunstwerken om je te confronteren met emoties zoals ieder mens ze voor zich ervaart. Een kunstwerk van Toscani is niet in ‚‚nmaal te bevatten, daar moet je de tijd voor nemen.

Bep Toscani bedient zich van uiteenlopende technieken om haar idee‰nwereld tot verbeelding te brengen. In haar werk, met name haar schilderijen, probeert ze los te komen van haar emotionele geladenheid. In uitbundige penseelstreken en heftige kleuren op grote vellen papier zet ze haar gevoel om in kleur en vorm. De kleuren zijn briljant en fel, in toom gehouden door grijze en zwarte tonen. `Zonder de zwarttonen is het werk wel mooi, ` legt Toscani uit, `maar met de zwarten worden de kleuren ook glansrijker. Dat karakteriseert ook ons bestaan.`
Het werk van Toscani is te zien als een bespiegelend dagboek van haar leven. Ze kan zich in haar werk niet losmaken van haar eigen ervaringen, met mensen uit haar omgeving. `Als ik schilder weet ik meestal niet waar ik aan begin. Er ontstaat iets. Uiteindelijk blijkt het altijd over mensen te gaan. Onderdrukte, autoritaire of gelukkige mensen; op zichzelf en in relatie tot elkaar`. Het werk van Toscani zal niet gauw aan het oog ontsnappen. De kunstenares nodigt elke beschouwer uit het aandachtig te bekijken en het op een eigen manier te beleven.

Bep Toscani is als autodidakt in 1978 begonnen met het vervaardigen van ‘Multi-layers’, een door haar ontwikkeld proc‚d‚, waarbij bewerkte transparante lagen plastic over elkaar gelegd worden. Sinds de jaren tachtig maakt zij ook schilderijen, objekten, collages en grafiek.

Klik hier om alle schilderijen van deze kunstenaar te bekijken.