Bert de Wilde ontleent de motieven voor zijn schilderijen weliswaar aan de werkelijkheid, maar een natuurgetrouwe weergave daarvan is niet datgene wat hem voor ogen staat.
Uit beelden die in zijn herinnering zijn opgeslagen wordt door hem slechts een enkele kernachtige vorm gelicht, die vervolgens bijna als abstract element het uitgangspunt vormt voor zijn onderzoek naar de mogelijkheden, die de beeldende middelen zelf bieden. De experimenten met vorm, ruimte en kleur krijgen tenslotte hun beslag in reeksen schilderijen.
Van essentieel belang van zijn schilderkunst is een harmonieus evenwicht tussen het gevoelsmatige en het verstandelijke. De lyriek, die in zijn schilderijen uiteindelijk toch de overhand heeft, is een gevolg van de zorgvuldige verf behandeling en van de kleurstelling. Doeken in zachte tinten, waarbij soms een nuance verschil in toon is tussen vorm en achtergrond, worden afgewisseld met doeken in een zeer contrastrijk koloriet van heldere en fonkelende kleuren. Hierdoor kan ook de stemming wisselen van verstild, po‰tisch tot expressief en indringend.

Klik hier om alle schilderijen van deze kunstenaar te bekijken.