Ronald Tolman (Amsterdam 1948)

Ronald Tolman is een veelzijdig kunstenaar die, grotendeels autodidact, vooral als beeldhouwer, maar ook als schilder en graficus een gedegen reputatie heeft opgebouwd. Zijn werk gaat over mensen, over de manier waarop zij in de samenleving functioneren. Hoe zij een weg vinden tussen goed en kwaad. Hij bekijkt de gedragingen van groepen, de verhouding van de enkeling tot de groep en hun onderlinge relaties. Met name de verhouding van het individu ten opzichte van de maatschappij, de massa anonieme figuren intrigeert hem. Hij ziet het individu vaak als vertolker van macht, de heerser, maar anderzijds ook als persoonlijkheid die tegen het gezag in opstand komt.

Kenmerkend voor de beeldopbouw in zijn werk is de enorme ruimte – vaak leeg, soms voorzien van coulissen – die de nietigheid en de bedrijvigheid van de figuren nog eens benadrukt.

Klik hier om alle schilderijen van deze kunstenaar te bekijken.