Veerle Rooms (Sint-Niklaas 1947) wordt tot de belangrijkste hedendaagse grafische kunstenaars gerekend.
Na haar opleiding via de klassieke teken- en grafische technieken, groeide haar belangstelling voor het experiment. Deze drang naar voortdurend onderzoek tot hetgeen een grafisch beeldend kunstenaar kan bereiken, bepaalt haar hele levensverhaal.
De kunstenares is steeds vertrokken van de wetenschap dat deze discipline ook deel uitmaakt van het historisch kader waarin de ?mededeling? sinds de oertijden als ?schriftuur? is ge‰volueerd tot tekening en tekst. Uiteindelijk is deze toepassing ook ?kunstwerk? geworden waarbij het niet meer enkel gaat om plaatjes bij praatjes – en omgekeerd – maar om vorm, kleurnuance en een persoonlijke benadering van hetgeen haar blijft boeien. Hierbij blijft zij trouw aan de verworven technieken, maar schuwt zij geenszins het gebruik van de nieuwe digitale middelen.
Bij haar zoektochten doorheen vreemde culturen kreeg zij een ruim begrip van de vele mogelijkheden die de grafische kunsten haar te bieden hebben. Zij maakte daarbij wereldwijd kennis met de vroegste pre-historische en hedendaagse graffiti. Resoluut besloot zij uit de enge beslotenheid van het zwart-wit in het kadertje aan de muur te stappen en de sprong in de ruimte te wagen. Het resultaat is de ontdekking van nieuwe hectaren onbetreden landschappen waarin een nieuwe kunst kan ontstaan.
Als docente aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen en met talrijke workshops in binnen- en buitenland is het steeds haar bedoeling geweest haar bevindingen mede te delen aan een nieuwe generatie kunstenaars. De toepassing van de steeds verder evoluerende digitale middelen wordt echter voor haar pas boeiend, wanneer deze nog de sporen in zich dragen van de vertrouwde technieken en beeldvorming.
Veerle Rooms ligt daarom aan de basis van een vernieuwde prentkunst. Dit moet duidelijk worden tijdens dit overzicht van haar leven en werk.

Klik hier om alle schilderijen van deze kunstenaar te bekijken.